Bevrijding

Jammer genoeg raken nogal wat mensen in de macht van duistere krachten. Dit is geen beeldspraak, maar letterlijk bedoeld. Er zijn machten van de duivel, de bijbel noemt ze boze geesten of demonen. Deze wezens beroven iemand van zijn vrijheid en geluk. Het kan zeer ernstige vormen aannemen. Waardoor het zo ver kan komen ? Mensen geven steeds weer toe aan een verleiding en zondigen intensief. Of ze doen een beroep op een genezer die zelf met verkeerde krachten werkt. Anderen bezoeken een helderziende of een medium. Ook kun je geboren worden in een familie waar een vloek op rust, omdat een grootvader aan spiritisme deed. Dit alles maakt, dat er deuren zijn geopend voor de kwelgeesten. Ze aarzelen niet om binnen te komen en pijnigen mensen in hun gedachten en emoties, maar ook vaak in hun lichaam. Hierdoor raken mensen gebonden. Wij geloven, dat Jezus kwam om de werken van de duivel af te breken ( 1 Johannes 3 : 8 ) en dat Hij aan Zijn kinderen het gezag geeft om zulke demonen uit te werpen. Het is een vreugde om dat mee te maken.

Laatste Tweet