Genezing

In de tijd van de Here Jezus waren er dokters en heidense tempels, waar men zieken behandelde. Jezus als de Zoon van God deed het anders. Hij was vol van de Heilige Geest en kreeg dus de kracht van God om zieken beter te maken. Of Hij zei het gewoon of Hij raakte iemand aan en legde hem/haar de handen op en dan gebeurde het. Dat waren wonderen. De 12 discipelen maakten Hem drie jaren mee en leerden deze methode van genezing van Hem met de bedoeling om die later in de kerk voort te zetten. Zo is het ook gegaan. De apostel Paulus schreef, dat God aan sommige christenen gaven van genezing schenkt en Jakobus leerde, dat je in geval van ziekte de ouderlingen moest vragen te komen. Zij mochten je met olie zalven. Van dit alles is in het bestaan van de kerk heel veel gebruik gemaakt, maar helaas ook heel veel verloren gegaan. Wij als voorbedeteam proberen het te doen zoals de Heer het deed en onderwees. Zelf kunnen we niets, wij zijn helemaal van God afhankelijk.

Laatste Tweet