Giften

Uw bijdragen ter ondersteuning van dit werk zijn van harte welkom. U kunt op deze manier ons team steunen om haar missie verder gestalte te geven. Als u niet in de gelegenheid bent om de diensten bij te wonen en daar uw gift te geven is er de gelegenheid om uw bijdrage over te maken op IBAN: NL36 INGB 0006 3455 00 ten name van ‘Oaseteam Drachten’.

Namens het Oaseteam: Hartelijk Dank!

Laatste Tweet